Ing. Bc. Pavel Pelikán - Psychoterapie

Ing. Bc. Pavel Pelikán
Psychoterapeut a kouč.

Nabízím individuální a rodinnou terapii, životní koučink a poradenství. Mohu pomoci se vztahovými otázkami v partnerství, v rodině či v zaměstnání, dále v tíživých životních událostech a při zvládání stresu a jeho následků. Nabízím podporu ve specifických životních etapách (adolescence, rodičovství, krize středního věku, klimakterium, seniorský věk), při odstraňování úzkostí, fóbií. Budu vaším průvodcem na cestě k posílení sebevědomí či akceptování toho, co je mimo naši moc. Budu vaším průvodcem na cestě k lepšímu fungování v životě a větší spokojenosti.

Moje alma mater je Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, dále jsem vystudoval ČVUT, obor biokybernetika. Další kvalifikace: výcvik v psychodynamické psychoterapii, výcvik koučování podle standardu Mezinárodní unie koučů.

Věřím, že člověk má “Být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe”.