Ing. Jan Konfršt - Životní poradenství

Ing. Jan Konfršt je filozof a životní poradce.

Moje akademické vzdělání je technického směru (ČVUT) a pouze zdánlivě nesouvisí s činností, kterou vykonávám již více než dvacet let. K ní mě do značné míry přivedly mnohaleté zdravotní potíže. S jejich pomocí jsem dospěl k závěru, že k nápravě věcí může dojít teprve tehdy, až začnu nahlížet na Dar života s podstatně větší mírou odpovědnosti za něj než v čase předchozím. K uvědomění, že kromě pomoci zvenku je nezbytné zapojit i samouzdravovací prostředky, které držíme všichni ve vlastních rukách a díky nimž máme možnost prožít život ve zdraví jak tělesném, tak duševním. O své poznatky jsem se kromě činnosti konzultační začal dělit i formou psanou. Díky své publikační činnosti jsem se seznámil s MUDr. Janem Hnízdilem a je mi velkou ctí nabídnout své služby v rámci terapeutického týmu Hnízda zdraví.

Knihy Jana Konfršta

  • Život v našich dlaních
  • Úvahy o životě
  • Úvahy o životě II
  • Vlastenectví
  • Vyprávění o Banátu
  • Co když to bylo tak… Přemýšlejme