Mgr. Helena Grygarová - Psychoterapie

Vystudovala jsem zdravotnickou školu a po té psychosociální obor, religionistiku a učitelství na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala jsem pětiletý výcvik v Gestalt terapii v Praze a výcvik v hypnoterapii a neurolingvistickém programování ve Velké Británii. Mám dlouholeté zkušenosti s doprovázením nemocných v hospicové péči.
 
V terapii vycházím z předpokladu, že duše (pocity), mysl a tělo jsou vzájemně propojené a tvoří jednotu, tudíž se vzájemně ovlivňují. Některé fyzické těžkosti vyjadřují psychický konflikt uvnitř nás, kterého si buď nevšímáme, nebo si ho neuvědomujeme. Postaráme-li se tedy dobře o naši psychiku, i naše tělo se může lépe hojit a uzdravovat.
 
Nabízím psychoterapeutické poradenství zaměřené na vztahové problémy včetně vztahu klienta k sobě samému, na vyrovnání se se ztrátou či  těžkým životním obdobím, strachem, úzkostmi, na problémy v pracovní oblasti, na podporu v nemoci a uzdravování.
 
Nabízím také terapii cílenou na jednotlivé symptomy, jako je nadváha, kouření, poruchy spánku, tréma, stres a fobie. Se symptomy pracuji v kontextu celého života každého člověka.
 
Učím relaxační techniky, které může každý použít v situacích, kdy potřebuje sám sebe podpořit a zůstat ve vnitřním klidu a rovnováze, nebo podpořit uzdravování při chemoterapii a ozařování.

Terapeutickou práci chápu jako práci průvodce. Jde mně o vytvoření bezpečného prostředí, kde jste bráni takoví, jací jste a máte podporu a prostor objevovat svou cestu k nalezení vnitřní životní síly a radosti.

„Ztratil jsem sílu“, řekl člověk, když na něj přišla řada u mudrce. „Neztratil“, řekl mudrc, „ztratil jsi jen cestu a chodíš ze zvyku pořád tou samou“. „A kudy mám jít?“ zeptal se člověk. „Zastav se, ztiš se a zadívej se do sebe, budeš-li trpělivý, objevíš poklad, na který jsi už zapomněl. A kde je tvůj poklad, tam je i tvá síla.“

Více informací o terapeutických přístupech a o mně najdete na www.helena-gry.com
Terapie je možná také v angličtině.

I offer therapy in English. For more information please visit my website
www.helena-gry.com