Mgr. Barbara Kostelacová - Psychoterapie

• PVŠPS
• Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
• Nástavbový výcvik v rodinné a párové terapii
• Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
• Výcvik poradenských dovedností
• Výcvik v profesionálním koučování (ICF)
 
Pracuji jako terapeutka a koučka se zaměřením na životní a klinický koučink. Kromě individuálního psychoterapeutického poradenství v Hnízdě zdraví nabízím rodinné a párové terapie, jež vedu se svým kolegou v terapeutickém páru.
 
Terapii vnímám jako proces společné práce na tématu, hledání a otevírání nových životních možností, prostor setkávání a blízkosti, cestu k sebepoznání a duševnímu i fyzickému zdraví.
Věřím v rozvíjení možnosti každého člověka být sám sebou, stejně jako v rozvoj vztahového potenciálu a v osobnostní růst.
 
„Starost o druhé lidi je starostí o sebe i o svět.“