MUDr. Marcela Linhartová

mlfoto“Je třeba věřit v existenci uzdravení, abychom byli zdraví a je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastní.”

          
         MUDr. Marcela Linhartová
         atestovaný lékař

vystudovala 1. LF UK v Praze; pracovala v klinickém výzkumu i v nemocnicích v Motole a na Bulovce; získala praxi a zkušenosti na různých odděleních, zejména na oddělení gynekologie, porodnictví a neonatologie, dětské a dospělé interny, uroandrologie, radiologie a ortopedie
absolvovala několik zahraničních stáží stála u zrodu pražské soukromé ambulantní kliniky 
vystudovala psychoterapii na PVŠPS, 
má několikaleté osobní zkušenosti s individuální a skupinovou psychoterapií (psychoanalýza, bodypsychoterapie, hagioterapie aj.)
absolvovala mnoho odborných psychologicky a psychoterapeuticky zaměřených kurzů a seminářů
 
Věřím, že klíč k pochopení kořenů vašich obtíží a bolestí je v nalezení rovnováhy tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního a všech aspektů zdraví a nemoci: biologického, psychického, sociálního a spirituálního.
 
Je důležité neodmítat, co je skryté, pochopit propojení mysli a těla a obnovit sebedůvěru. A dáte-li sami sobě šanci lépe využít svoje duševní schopnosti, vnitřní sílu a energii a uvědomit si i díl své vlastní zodpovědnosti k sobě samému, dá se téměř všechno zvládnout a mnohé uzdravit. 
 
Pojďme společně hledat cestu k vašemu zdraví a harmonii.