Jan Puš - Poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra

Jan Puš - Poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektraOvěřil jsem si, že autismus vyžaduje důsledně individuální a komplexní přístup, reflektující celou osobnost. Je potřeba najít vhodný způsob komunikace, posílit důvěru dítěte ve svět a sebe samotného, vytvořit „mapu", která učiní svět předvídatelným, vlídným místem. A nikdy nezapomenout, že všichni potřebujeme k životu radost.


Nabízím radu a pomoc rodinám, ve kterých pečují o dítě s autismem nebo podobným postižením. Budeme hledat a nalezneme:
• Funkční komunikaci, protože vzájemné porozumění je základem.
• Způsob zvládání a předcházení afektů.
• Najdeme vhodnou seberealizaci pro dítě, protože ta je jednou z podmínek akceptování vnějšího světa.
• Seznámíme dítě se světem a jeho hranicemi, které je nutné přijmout. Naučíme jej se orientovat v mapě světa.
• Najdeme individuální cestu, jak na integraci, inkluzi a zejména – jak na spokojenost v celé rodině.

Absolvoval jsem mimo jiné tato akreditovaná školení:
• Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra (APLA; PhDr. K. Thorová, PhD.
• Zvládání problémového chování u osob s autismem (APLA; PeaDr. Čadilová; PhDr H. Jůn, PhD.
• Sebeochrana při spolupráci s klientem (Modrá linka; Mgr M. Horák)
• Standardy kvality sociálních služeb v praxi. (Proutek)


Praxi jsem postupně získal jako terapeut, školitel a předseda sdružení Radvanovy cesty, jako klíčový pracovník, vedoucí respitních pobytů a vedoucí klubovny ve spolku APLA, dále jako asistent v DZVR  a místopředseda Tyfloturistického sdružení

O mně a mé práci byly natočeny tyto filmy:
• Krátký film od Olgy Sommerové "To jsme si zase užili světa".
• Hovory z Hnízda 2; O autismu
• Diagnoza autismus
• Tak to vidím já; Stázka
• Kde peníze pomáhají; Tyfloturistický oddíl
• Výlet do Šárky
• Publikoval jsem také články o volnočasových aktivitách s nevidomými a autisty. (Květy, Horyinfo, Horydoly, Lezec aj.

  

 
 OBJEDNEJTE SE:  
   

   222 264 826   
   792 303 762   
recepce@hnizdozdravi.cz