Bc. Alima Martinová – Psychoterapie

Bc. Alima Martinová – PsychoterapieBc. Alima Martinová – Psychoterapie


Ve Hnízdě zdraví nabízím individuální a párovou psychoterapii.  Věřím v sílu tohoto léčebného procesu, který probíhá prostřednictvím rozhovoru. Pokud si chce člověk srovnat myšlenky a najít novou cestu, psychoterapie pomáhá. Musí probíhat v pravidelných intervalech, což je nejlépe jednou týdně v průběhu několika měsíců nebo let.

Jak pracuji s klienty?

V rámci individuální práce s klienty se zaměřuji na řešení psychosomatických potíží, syndrom vyhoření a osobní krize i ztráty. Pracuji s klienty, kteří se vlivem náročné práce i dalšího vytížení necítí dobře. Bilancují svůj život a rozhodují se, jak budou dál žít.  Často probíráme i to, co prožívají ve svých blízkých vztazích.

Mám ráda i dynamiku párové psychoterapie. Poskytuji ji klientům, kteří chtějí pracovat na vztahu společnými silami. S dvojicemi řeším partnerské krize, potíže se vzájemným vyjadřováním emocí, pocity odcizení, nedostatky v komunikaci. Zaměřuji se na problematiku partnerů, kteří už vychovali děti a hledají nový životní plán. Zajímá mě syndrom opuštěného hnízda.

Moje vzdělání a zkušenosti

Absolvovala jsem Pražskou vysokou školu psychosociální studií.  Studovala jsem obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Dosáhla jsem úplného psychoterapeutického vzdělání ve zdravotnictví.

V rámci své praxe jsem pracovala v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze. Vedla jsem i skupiny klientů s různými poruchami osobnosti v psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET. Od roku 2016 mám i vlastní psychoterapeutickou praxi.

Mám za sebou Psychodynamický a daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, Lege artis v psychoterapii pod vedením docenta Jiřího Růžičky. Účastnila jsem se Kurzu relaxačních technik. Absolvovala jsem sérii seminářů s doktorem Janem Jakubem Zlámaným o Daseinsanalýze v psychoterapeutické a poradenské praxi.  Účastnila jsem se i semináře o Transference Focused Psychotherapy (TPF) hraniční poruchy osobnosti s doktorkou Eduardou Vendyšovou Bakalářovou. Podrobnosti o mé práci najdete i na webu - http://www.psychoterapie-alima.cz/.

Pořady v Českém rozhlase

Pro Český rozhlas jsem 15 let připravovala pořady Karambol, Pod peřinou, Ordinace a Co vy na to, doktore? S předními českými odborníky jsme v nich probírali témata s oblasti medicíny, psychologie a sociální práce.

  

 
 OBJEDNEJTE SE:  
   

   222 264 826   
   792 303 762   
recepce@hnizdozdravi.cz